Tagarchief: Zwedenblog

Sproeten

(SVENSK ÖVERSÄTTNING FINNS NEDANFÖR FOTON)

Als roodharige heb ik een haat-liefdeverhouding met de zon. Van alle vrolijke stranddagen herinner ik me vooral de dagen die daarop volgden; eindeloos gesmeer met aftersun, compressen met yoghurt en komkommerschijfjes. Verbrande huid die in vellen losliet en pijnlijke jeuk tussen de schouderbladen, precies daar waar het zelfs de meest geoefende yogi niet lukt om te krabben. Met afgunst en verbazing keek ik naar hen die bij de start van het nieuwe schooljaar aantrekkelijk gebruind de klas in huppelden, alsof ze maanden onder palmbomen geleefd hadden, levend op zelf gevangen vis, kokosmelk en ananas terwijl aan mij slechts wat sproeten op de neus bewezen dat ook in onze straat de zon had geschenen.

De huid is ons grootste orgaan maar ook ons visitekaartje, onze verpakking. De Engelse fotograaf Brock Elbank viert de veelzijdigheid van de mens met een tentoonstelling over sproeten. Na een oproep op de social media reageerden ruim 6500 mensen uit 38 landen en van alle leeftijden. Een selectie hiervan liet zich vastleggen in Elbanks studio, wat resulteerde in ongeveer 150 portretten, die momenteel via enorme beeldschermen te zien zijn in het Regiomuseum in Kristianstad, Zweden.

Muziek van Tom Fletcher begeleidt deze beelden en sluit perfect aan bij zowel de kracht als de kwetsbaarheid van de geportretteerden. Sommigen zijn trots op hun sproeten, anderen worstelen er al sinds hun kindertijd mee. Enkelen probeerden ooit uit schaamte hun huid met Jif te poetsen, verscheidenen werden gepest. De tentoonstelling besteedt geen woorden aan dit soort gevoelens, de foto’s spreken, intens, voor zich.

Elbank vergelijkt sproeten graag met vingerafdrukken. Hij vindt ze prachtig omdat ze elke mens uniek maken.

“When I see people who stand out from the crowd, I always see it as a positive thing, a very beautiful thing. These people might not see themselves in that way and that’s kind of what fascinates me. I always like something that’s different and diverse and unique and stands out.”

De portrettengalerij, een ode aan de sproet, stelt ook de vraag wat schoonheid eigenlijk is. Evelyn Thomasson, van Regionsmuseet Kristianstad, merkt dat vooral jonge mensen er moeite mee hebben af te wijken van anderen. Maar eenmaal ouder ontstaat juist vaak waardering voor ieders individuele schoonheid.

“Fräcknar” loopt nog tot 14 oktober 2018. Na de première in Kristanstad zal de tentoonstelling de wereld rondreizen. Een voorproefje krijg je via  deze link of volg Brock Elbank op Instagram (mrelbank)

 Sproeten foto

Försök att översätta till Svenska

FRÄKNAR

Som rödhårig har jag ett hat-kärlek-förhållande till solen. Av alla glada stranddagar minns jag framförallt de dagarna därpå; ändlöst smörjande med aftersun, ryggen täckts av yoghurt och gurkskivor. Solbränd hud som gjorde ont, lossnade i flagor och kliade mellan skulderbladen, där även en vältränad yogi inte lyckas riva. Avundsjukt och förvånat tittade jag på dem andra som kom in i klasslokalen efter sommarlov; bruna, snygga. Som om de levt under palmer och bara ätit själv fångat fisk, kokosnötter och ananas i månader, medan min kropp bara hade några fräcknar på näsan, ett bevis att solen också visat sig i vår gatan.

Huden är vårt största organ men också vårt visitkort, vår förpackning. Den engelska fotgrafen Brock Elbank hedrar skillnader mellan människor i en utställning om fräcknar. Efter en kallelse i sociala medier anmälde sig över 6500 personer från 38 olika länder och av alla ålder till projektet. De utvålda fotograferades i Elbanks studio. Totalt finns det nu drygt 150 porträtt, som visas på enorma bildskärmar i Regionmuseet Kristianstad.

Tom Fletschers musiken spelar på bakgrunden och tolkar perfekt såväl porträttens kraft som sårbarhet. Vissa är stollta över deras fräcknar, andra kämpa med dem sen barndomen. Några försökte tvätta bort fräckarna med Cif, flera mobbades. Utställningen berättar inte med ord om såna känslor, bilderna berättar nog själva, på ett intensivt sätt.

Elbank tycker om fräcknar och jämfor dem gärna med fingeravtryck, som är också helt unika för varje individ.

“When I see people who stand out from the crowd, I always see it as a positive thing, a very beautiful thing. These people might not see themselves in that way and that’s kind of what fascinates me. I always like something that’s different and diverse and unique and stands out.”

Porträttgaleriet, som berömmer fräcknar, även väcker frågan vad skönhet egentligen innebär. Utställningsproducent Evelyn Thomasson tycker att ungdomar kanske helst ser ut som alla andra medan man börjar uppskattar varje människas unika utseende och individuella skönhet när man kommer till åren.

“Fräcknar” kan synas i Kristianstad t.o.m. 14 oktober 2018. Därefter kommer utställningen resa runt jorden. Få ett intryck via den här länken. Eller kolla Brock Elbank på Instagram: mrelbank

Getagged , , , , , , ,

Hoe langer hoe hekker

(SVENSK ÖVERSÄTTNING FINNS NEDANFÖR FOTON)

Er zijn dagen die gewoon niet lukken. Dan helpt alleen de tuin, waar een mens met nuttig werk een hoop frustratie kwijt kan.

De winter moet weg en wel nú. Bladharken. Snoeischaar.  knip-knip-knip  Oude stengels boven de grond eraf. Beukenhaag. Waar is het verlengsnoer? Laat die elektrische heggenschaar maar loeien! Rigoureus aanpakken, halve meter korter, een kopje kleiner maken heet dat.  Tjakkah!  Handzaag erbij voor de dikste takken. Dit ga ik morgen voelen. Geeft niet. Hagelbui. Doorgaan. 30 meter beukenhaag. Waarom hebben wij  d e r t i g  meter beukenhaag?

Serieus, waarom die heg? Waarom dat hek bij de ingang van ons erf? Geen land telt zoveel hekjes en heggetjes als het onze. Als je Nederland vanuit de lucht bekijkt is het bijna aandoenlijk hoe we onze territoria markeren en afscheiden. We sloven ons uit met gietijzeren, klassieke constructies, met vlechtschermen van de GAMMA, gemetselde muurtjes en schanskorven. Sensor-gestuurde buitenverlichting beschermt onze eigendommen. Van wie is de aarde eigenlijk?

De hekjes van mijn voorkeur staan – natuurlijk – in Zweden. Verticaal en paarsgewijs geplaatste staken dragen als het ware schuin aflopende takken, die met bindsels van twijgen op hun plaats gehouden worden. Vaak honderden meters lang. ‘Hankgärdesgårdar’ heten ze. Heerlijk woord trouwens: ‘hankjerdes[[g]]order’

Het bouwen van dit soort afrastering is een ambacht. In de winter wordt het hout geoogst; naaldbomen, liefst zo oud mogelijk en groot geworden in barre kou. Want een langzame groei maakt het materiaal hard en duurzaam. Met 70 jaar oude sparren gaat een hek wel 30 jaar mee. Anders dan vroeger wordt het hout tegenwoordig gestapeld en gedroogd voordat ermee gebouwd wordt. Ook dat verlengt de levensduur. Variatie is er eigenlijk alleen in de afstand tussen de takken, de dichtheid van het vlechtwerk. Zo spreken ze in Småland van ‘ormatät’ (slang-dicht) en bouwen ze in Roslagen ‘träskotät’ (klomp-dicht)

Je hoeft je best niet te doen om hankgärdesgårder tegen te komen, je herkent ze vanzelf. Maar wil je ze zien zoals ze eeuwen geleden bedoeld zijn, ga dan naar Råshult; cultuurreservaat en de geboortegrond van Carl von Linée. Wandel rond bij de ouderlijke boerderij, zwerf langs oude rassen rogge, haver en vlas, zet je neus open in de kruidentuin en doe een fika in het tuincafé.

Terwijl ik het snoeiafval in de houtwal stapel jubelen de merels en mezen van opwinding. Nestmateriaal! Het is inmiddels ook voorjaar in mijn hoofd.

(meer foto’s vind je op Instagram – svenska smulor)

SAM_9843

Försök att översätta till Svenska

UPPIFRÅN

Det finns dagar som helt enkelt inte vill lyckas. I så fall hjälper bara trädgården, där man genom nyttigt arbete blir av med frustrationen.

Vintern ska bort, nu! Rävsar löv. Trädklippare.  klipp-klipp-klipp  Ner med de vissna stjälkar. Bokhäcken. Var finns förlängningskabel? Låt denna häcksax böla! Jobbar rigoröst; en halv meter kortare. Tjakkah! Handsågen för de tjockaste grenar. Jag kommer känner det här i kroppen imorgon. Ingen fara. Hagelskur. Fortsätt. Tretio meter bokhäcken. Varför har vi  t r e t i o  meter bokhäck?

Seriöst, varför denna häck? Varför staketet vid gårdens entrén? Det finns ju inget land som har så många häckar och staket som vårt. Om man tittar på Nederländerna uppifrån är det nästan rörande att fastställa hur vi markerar och avdelar våra revir. Vi fjäskar med klassiska järnkonstruktioner,  GAMMAs billiga trädgårdsskärmar, murar och gabioner byggda av armeringsnät med stenblock i. Sensorstyrd belysning beskyddar våra egendomar. Vem är det som äger jorden – egentligen?

Min favorit typ staket står – sjävklart – i Sverige. Lodräta och parvis placerade spiror bär lutade grenar som hålls på plats av kraftiga vidjor. Ofta mer än hundra meter.  ‘Hankgärdesgårdar’ heter de. Härligt ord förresten: ‘hankjerdes[[g]]order’.

Att bygga en sån gärdesgård är handverk. I vinterna skördats träden; granar, helst så gammal som möjligt och uppvuxit i ett hårt klimat. För av en långsam tillväxt blir virket hårdare och mer hållbart. Gjord av 70 år gamla grenar håller en gärdesgård i minst 30 år.  Numera staplas och torkas virket innan man börjar bygga. Även det bidrar till hållbarheten. Variation finns egentligen bara i avståndet mellan grenarna, konstruktionens tätheten. I Småland talas om ‘ormatät’ medan man bygger ‘träskotät’ i Roslagen.

Du behöver inte anstränga dig för att kunna se hanksgärdesgårder, de finns varsomhelst. Men om du skulle vilja se de såsom de någonsin ämnat, åk till Råshult; kulturreservat och Carl von Linnés födelseort. Ströva omkring i gårdsmiljön, vandra längs råg, havre och lin av gamla sorter, öppna näsan i örtagården och fika i trädgårdscaféet.

Medan jag bygger en vall av beskärningsavfall jublar koltrastarna och mesarna. Bomaterial! Under tiden är har våren börjat i mitt huvud.

(Extra bilder hittas på Instagram – svenska smulor)

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Smerig verhaal

(SVENSK ÖVERSÄTTNING FINNS NEDANFÖR FOTON)

Voor het eerst in mijn leven heb ik zelf “semlor” gebakken, waarbij  – voor de tweede keer in mijn leven –  mijn wijsvinger in de staafmixer terecht kwam.

Natuurlijk had ik me voorgenomen dat het me nooit meer zou gebeuren: de turboknop indrukken terwijl je met je vinger restjes gemalen kruimels weg peutert. Die eerste keer was ‘haast’ de oorzaak, nog voor mijn grut uit school zou komen wilde ik mijn baksel klaar hebben. Het mixermes was vlijmscherp en kliefde zich meedogenloos rondcirkelend in mijn vinger. Eenmaal los  – de pijn viel gek genoeg mee –  fietste ik zo snel ik kon naar de huisarts, met één hand aan het stuur en de ander in een theedoek gewikkeld. Nadat een röntgenfoto duidelijk maakte dat het kootje in tact was gebleven, was de schrik gauw over. Dat gold niet voor mijn arme kinderen, die hun moeder niet thuis troffen en zich angstig afvroegen waarom de keukenmuur er uitzag alsof er een moord was gepleegd. Smerig verhaal.

Maar vandaag liep het goed af en was een simpele pleister voldoende. Bij een kopje thee kon ik genieten van een heerlijke semla; een bolletje van wit brood, gevuld met amandelmassa, kardemom en slagroom en versierd met een kapje, dat bestrooid wordt met poedersuiker.

In de 17de eeuw werden semlor geserveerd als “hetvägg”; luxe witte broodjes, drijvend in een pan warme melk. Tegenwoordig eet je ze bij de koffie, zijn er diverse varianten te koop en verschillen de tradities rondom de semla van streek tot streek. In Skåne horen ze bij “bullemåndag” maar de meeste Zweden eten een semla op “fettisdag”. Die “vette dinsdag” is de dag voorafgaand aan aswoensdag. Ooit volgde daarop voor veel mensen de vastentijd; een periode van onthouding en bezinning. Maar tradities zijn dynamisch en zo werd het in de loop der tijd gewoonte om in de 7 weken voor Pasen élke dinsdag een semla te eten. Inmiddels is de consumptie niet meer beperkt tot dinsdagen en zijn de broodjes al vanaf Kerst verkrijgbaar. Meer dan 40 miljoen worden er jaarlijks verorberd, die van de thuisbakkers niet meegerekend.

Dat niet alleen het maken maar ook het eten van semlor niet zonder gevaar is blijkt uit het volgende tragedie. In de avond van fettisdag 1771 overleed koning Adolf Frederik nadat hij zich te buiten was gegaan aan semlabroodjes. Officieel luidde het overlijdensbericht als volgt: “Zijne Majesteits dood is veroorzaakt door indigestie na het eten van “hetvägg”, zuurkool, knolraap, kreeft, kaviaar, bokking en champagne.”

Over smerige verhalen gesproken.

Smerig verhaal foto

Försök att översätta till Svenska

EN SKITIG HISTORIA

För första gången i mitt liv har jag bakat semlor, varvid – för andra gången i mitt liv – mitt pekfinger råkade i stavvispen.

Självklart var avsikten att det aldrig, aldig skulle hända igen: trycka på turboknappen medan man pillar ur fastsittande smulor med fingret. Den där första gången var förklaringen att jag hade lite bråttom. Jag ville ha min bakelse färdig innan mina flickor kom hem från skolan. Vispkniven var vass och trängde sig brutalt runtcirklande in i fingret. Efter jag lossnat fingret  – värken var förvånande mild –  cyklade jag så snabbt jag kunde till husläkaren, den ena handen på styret och den andra vecklad i en diskhandduk. Efter att en röntgenbild visade att fingerbenet hade hållit sig, var förskräckelsen över. Det gällde inte mina stackars barn, som inte träffade sin mamma hemma och ångestfullt frågade sig varför köksväggen sog ut som om ett mord begåtts. En skitig historia.

Men idag behövdes ingen läkare, ett enkelt plåster räckte. Jag kunde njuta en god semla; en bulle av ljust vetebröd med söt fyllning av mandelmassa, kardemumma och grädde och prytts av ett lock, beströtts av florsocker.

I 17-talet serverades semlor som ”hetvägg”; luxiga, ljusa bullar som doppades i varm mjölk. Numera äts de som fikabröd, säljes olika typ och varierar semlans traditioner från landskap till landskap. I Skåne äts de på ”bullemåndag” men de flesta svenskar äter en semla på ”fettisdagen”. Den där ”fetta tisdagen” är dagen innan askonsdagen. Förr började därefter fastetiden; en period av avhållsamhet och tid för eftertanke. Men traditioner är dynamiska och så blev det vanan att äta en semla varje tisdag under fastans sju veckor. Under tiden begränsas semlas förtäringen inte bara till tisdagar och säljes de i bagerier från december till påsk. Svenskarna konsumerar mer än 40 miljoner semlor om året och till detta tillkommer nog alla hembakade bullar.

Att inte bara att laga men även äta semlor kan vara farligt, så visar den här tragedien: på fettisdagen året 1771, avled Kung Adolf Fredrik efter han har ätit semlor. Officiella bulletinen om kungens död meddelar följande: “Hans Majestäts dödsfall har skett av indigestion av hetvägg, surkål, rofvor, hummer, kaviar, böckling och champagnevin.”

Men oj, det är ju vad man kallas för en skitig historia.

Getagged , , , , , , , , , , ,