Negeren

(SVENSK ÖVERSÄTTNING FINNS NEDANFÖR FOTON ) We hebben een kleuter in huis, een speels kattenkind, dat we tweetalig opvoeden. De twijfelachtige reden daarvoor is dat geen enkele andere levende ziel in mijn directe omgeving Zweeds spreekt. Gelukkig vertrekt onze Kalle geen spier, hij fronst de wenkbrauwen niet en verbetert me evenmin, waarvoor ik hem zeer…