Geen nieuws

(SVENSK ÖVERSÄTTNING FINNS NEDANFÖR FOTON)

Op 2 januari van dit verse jaar berichtte de NOS over een treinongeluk op de Grote Beltbrug in Denemarken. Door hevige wind raakte een lege container los van een goederentrein en trof een passagierstrein uit tegengestelde richting. Acht mensen kwamen om. Weet je nog?

Die hevige wind heette Alfrida en trok diezelfde woensdag verder in oostelijke richting. Als een opgepompte patser blies ze met orkaankracht golven van 14 meter in de Oostzee en legde de kusten van Finland, Zweden en het tussengelegen Åland en Gotland volledig lam. Stroom en internet vielen uit en op veel plaatsen ook de riolering. Treinen, bussen en veerboten lagen stil en wegen waren onbegaanbaar vanwege omgevallen bomen. Een aanzienlijk deel van deze, laten we zeggen, “beperkingen” duurde weken.

Op Åland werd – zodra radio en televisie weer in de lucht waren – iedereen opgeroepen te blijven waar men was en vooral niet zelf te beginnen met opruimen. Losgeslagen elektriciteitsleidingen maakten de bossen en wegen levensgevaarlijk. Scholen met een noodaggregaat openden hun deuren voor mensen die onverwacht een boom in bed hadden liggen. Op Facebook werd ruimhartig op onderdak, warme maaltijden en glögg getrakteerd. Vooral die glögg leek me een topidee. Buiten vroor het, maar niemand hoefde het koud te hebben.  

Vrienden meldden dat ze zich best vermaakten met kaarslicht bij de houtkachel. Zelfs zij die bijna twee weken stroomloos en zonder warme hap door het leven moesten postten selfies met aan het hoofd geknoopte zaklampen. Hun motto: “stroomloos maar niet hopeloos”. Toen ze de weg weer op konden, troffen ze elkaar gezellig bij fastfoodketens en onder de warme douche in het zwembad van Mariehamn.

Direct nadat Alfrida was uitgeraasd stuurden Zweedse en Finse electriciteitsbedrijven hulptroepen naar Åland en ook voor het opruimen van productiebos gaan de buren bijspringen.

Kan iemand in Nederland zich dit nieuws herinneren? Waarschijnlijk niet, slechts een enkele krant wijdde er een paar regels aan. Weerman Marco Verhoef ontpopte zich als een meester in relativeren en hield het bij een “in het Noorden van Europa is het ook wat licht wisselvallig.” – serieus?!

Niet alles wat aandacht krijgt heeft die aandacht ook persé verdiend. En andersom: er zijn dingen die aandacht zouden horen te krijgen maar die toch niet krijgen. Met slechts 1 dodelijk slachtoffer en een gemeenschap die, ondanks niet te overziene schade, in staat bleek een natuurramp monter en adequaat op te vangen was Alfrida geen nieuws. Zelfs geen goed nieuws. En dat was een mediamisser.

Foto: SMHI

Försök att översätta till Svenska

INGA NYHETER

Nya årets andra januari rapporterade NOS om tågolyckan på Stora Beltsbron i Danmark. På grund av stark vind lossnades last från ett godståg och träffade ett passagerartåg som färdades i motsatt riktning. Åtta människor omkom. Kommer du ihåg?  

Denna starka vind hette Alfrida och drog sig österut samma onsdag. Där visade hon sin orkankraft, blåste 14 meter höga vågor i Östersjön och fullständig lamslog Finlands och Sveriges kuster och  emellan liggande Åland och Gotland. El, internet och på vissa platser även avloppet fungerade inte. Tåg, bussar och färjor ställdes in och vägar blockerades av fallna träd. En stor del av dessa, säg, ” begränsningar” varade några veckor.

Så snart radio och television kunde sända igen blev alla på Åland uppmanad att stanna där de var och inte åka ut på vägar eller börja röja upp i skogarna. Träd som fallit över elledningar gjorde vägar och skogar ju livsfarliga. Skolor som hade aggregat öppnade deras dörrar för folk som oväntad hade fått in en tall i sängen. På Facebook bjöds på tack, middag och glögg. Framförallt glögg, tyckte jag, var en toppidé, Ute var det vit av snö men ingen frös.

Vänner sa att de trivdes med stearinljus vid vedkaminen. Även de som var utan ström och varm mat i nästan två veckor delade glada selfies med pannlampor på. Mottot: ”stromlös men inte hopplös!” Så snabbt de kunde använda bilen träffades de hos snabbmatskedjor och i simhallens varma dusch i Mariehamn.

Strax efter Alfrida lugnat sig skickades svenska och finska elföretag folk och skogsmotorer till Åland och grannarna även kommer hjälpa till med skogsarbete som finns kvar.   

Finns det någon i Nederländerna som kommer ihåg dessa nyheter? Antagligen inte, för bara några tidningar skrev bara några menigar om Alfrida och även NOS meterologen Marco Verhoef sa nyktert: ”I Nordeuropa är det lite växlande väder”  – Ursäkta?! –

Inte allt som får uppmärksamhet förtjänar den. Och tvärtom: det finns saker som skulle få uppmärksamhet men ändå inte får den. Med bara en person som dog och en gemenskap som, trots utsatt för stora skador, visade kunna hantera en naturkatastrof på ett muntert och adekvat sätt, var Alfrida inga nyheter. Inte ens goda nyheter. Och precis det var en mediamiss.

Getagged , , , , , , , , , , ,

Pitbull

(SVENSK ÖVERSÄTTNING FINNS NEDANFÖR FOTON)

Malmö zindert van de hitte. Manlief bedankt voor een rondje door de binnenstad en kiest voor een terras. Gezond verstand, heet dat. Al snel houd ik Stortorget en de warme winkelstraten voor gezien en keer terug naar de plek waar ik hem heb achtergelaten. Tot mijn verbazing heeft hij gezelschap. Er is een dame aan zijn tafel geschoven maar echt gelukkig lijkt hij daar niet mee te zijn. “Ah, daar ben je,” zegt hij met enige wanhoop in zijn ogen. Hij knikt naar de vrouw en legt uit: ”ze is net gegrepen door een hond, zo’n pitbulltype. De mensen hiernaast hebben al water voor haar gehaald maar ze wordt maar niet rustig en spreekt geen Engels.”

Ze zit voorovergebogen op een stoel, zwetend en kortademig. Twee boodschappentassen staan naast haar op de grond. Ze wrijft, hoofdschuddend, over haar been waarop godzijdank geen open wonden te zien zijn. Ondertussen herhaalt ze als in een mantra “ik begrijp het niet, ik begrijp het niet.” Het is vooral de schrik die haar ontregelt. Schrik vermengd met boosheid om de hondenbazin die zich snel uit de voeten gemaakt heeft. Met levendige gebaren vertelt ze wat er gebeurde. Ze heeft niets tegen honden, integendeel. “Maar denk toch eens aan al die kleine kindertjes die hier lopen!” Leeg stroomt ze, vuur vlamt op in de vermoeide blik. Haar zus is ooit gebeten en nog altijd panisch voor viervoeters.

Ze zien elkaar zelden. Toen ze uit Kosovo vluchtten kwamen ze in verschillende landen terecht; de een in Zweden, de ander in Duitsland. Er is ook nog en broer, in Nederland. Ze hebben het goed, allemaal. Ze heeft een eigen appartementje; zo klein dat ze zich in haar keukentje nauwelijks kan keren. “Maar ja, er mogen ook wel wat pondjes af,” zegt ze. Daar is-ie; de eerste glimlach. Haar ademhaling zakt, ze neemt nog een slok water en valt even stil. Onverwacht gevaar, dat is het ergst en went zelfs na 20 jaar leven in veiligheid niet.

Ze recht haar rug, neemt nog een slokje en wijst op de mensen aan het naast gelegen tafeltje. “Zo lief, dat ze water haalden. En je man…hij spreekt geen Zweeds, waar komt hij vandaan?” “We komen uit Nederland”, zeg ik. “Jij ook? Net als mijn broer!”  Ze pakt mijn hand stevig vast, staart me vriendelijk aan. Dan staat ze rustig op en verdwijnt in het winkelend publiek.

Stortorget

Försök att översätta till Svenska

PITBULL

Malmö darrar av hettan. Min man tackar nej till en runda genom stan. Det kallas sunt förnuft. Redan snabbt går jag över Stortorget, genom de varma butiksgatorna och återvänder till stället där jag lämnade honom kvar. Till min förvåning har han fått sällskap. En kvinna sitter vid hans bord men han verkar inte vara så lycklig med henne. ”Ah, du är tillbaka”, säger han, lite desperat. Han nickar mot kvinnan och berättar: ”hon precis gripits av en hund, en sån pitbulltyp. Folk från bordet bredvid gav henne en glas vatten. Men hon lugnar inte ner sig och talar inte engelska.”

Hon sitter framåtlutad, svettas och andas kort och stötvis. Två väskor står bredvid henne på marken. Hon gnugga sina ben där, gudeslov, inga sår syns och upprepar ”jag förstår inte, jag förstår inte”, liksom hon mumlar ett mantra. Det är mest skräck hon fångas av. Skräck blandas med ilskan på hundägare som sprang iväg så fort hon kunde. Med häftigt gestikulerande händer berättar hon vad som hänt. Hon har inget emot hundar, tvärtom.” … Men tänk på alla de små barn som går här!” Orden väller fram, eld flammar upp i hennes trötta blick. En gång hennes syster bitats, hon  fortfarande lider av en panisk rädsla för fyrbenta.

De träffas sällan. När de flyttade från Kosovo hamnade de i olika länder; hon i Sverige, syrran i Tyskland. Det finns även en bror, som bor i Nederländerna. De har det bra, alla. Hon har en egen lägenhet, köket är så liten att hon inte kan vrida sig. ”Men äsch, jag skulle gå ner i vikt också”, säger hon. Nu bryter ett leende fram. Andningen sänker, hon tar en klunk vatten och tystnar. Oformodad faran, det är det värsta av allt och inget hon vänja sig vid.

Hon sträcker ryggen, tar en klunk vatten till och pekar på folk vid bordet bredvid. ”Så snällt att de erbjöd ett glas vatten. Och din man…han talar inte svenska, vart kommer han ifrån?” ”Vi kommer från Nederländerna”, säger jag. ”Du med? Precis som brorsan!” Hon tar min hand, håller den i stadigt grepp. Hennes djupbruna ögon ser vänligt på mig. Sen tar hon väskorna och försvinner lugnt i shoppande folk.

Getagged , , , , , ,

Sproeten

(SVENSK ÖVERSÄTTNING FINNS NEDANFÖR FOTON)

Als roodharige heb ik een haat-liefdeverhouding met de zon. Van alle vrolijke stranddagen herinner ik me vooral de dagen die daarop volgden; eindeloos gesmeer met aftersun, compressen met yoghurt en komkommerschijfjes. Verbrande huid die in vellen losliet en pijnlijke jeuk tussen de schouderbladen, precies daar waar het zelfs de meest geoefende yogi niet lukt om te krabben. Met afgunst en verbazing keek ik naar hen die bij de start van het nieuwe schooljaar aantrekkelijk gebruind de klas in huppelden, alsof ze maanden onder palmbomen geleefd hadden, levend op zelf gevangen vis, kokosmelk en ananas terwijl aan mij slechts wat sproeten op de neus bewezen dat ook in onze straat de zon had geschenen.

De huid is ons grootste orgaan maar ook ons visitekaartje, onze verpakking. De Engelse fotograaf Brock Elbank viert de veelzijdigheid van de mens met een tentoonstelling over sproeten. Na een oproep op de social media reageerden ruim 6500 mensen uit 38 landen en van alle leeftijden. Een selectie hiervan liet zich vastleggen in Elbanks studio, wat resulteerde in ongeveer 150 portretten, die momenteel via enorme beeldschermen te zien zijn in het Regiomuseum in Kristianstad, Zweden.

Muziek van Tom Fletcher begeleidt deze beelden en sluit perfect aan bij zowel de kracht als de kwetsbaarheid van de geportretteerden. Sommigen zijn trots op hun sproeten, anderen worstelen er al sinds hun kindertijd mee. Enkelen probeerden ooit uit schaamte hun huid met Jif te poetsen, verscheidenen werden gepest. De tentoonstelling besteedt geen woorden aan dit soort gevoelens, de foto’s spreken, intens, voor zich.

Elbank vergelijkt sproeten graag met vingerafdrukken. Hij vindt ze prachtig omdat ze elke mens uniek maken.

“When I see people who stand out from the crowd, I always see it as a positive thing, a very beautiful thing. These people might not see themselves in that way and that’s kind of what fascinates me. I always like something that’s different and diverse and unique and stands out.”

De portrettengalerij, een ode aan de sproet, stelt ook de vraag wat schoonheid eigenlijk is. Evelyn Thomasson, van Regionsmuseet Kristianstad, merkt dat vooral jonge mensen er moeite mee hebben af te wijken van anderen. Maar eenmaal ouder ontstaat juist vaak waardering voor ieders individuele schoonheid.

“Fräcknar” loopt nog tot 14 oktober 2018. Na de première in Kristanstad zal de tentoonstelling de wereld rondreizen. Een voorproefje krijg je via  deze link of volg Brock Elbank op Instagram (mrelbank)

 Sproeten foto

Försök att översätta till Svenska

FRÄKNAR

Som rödhårig har jag ett hat-kärlek-förhållande till solen. Av alla glada stranddagar minns jag framförallt de dagarna därpå; ändlöst smörjande med aftersun, ryggen täckts av yoghurt och gurkskivor. Solbränd hud som gjorde ont, lossnade i flagor och kliade mellan skulderbladen, där även en vältränad yogi inte lyckas riva. Avundsjukt och förvånat tittade jag på dem andra som kom in i klasslokalen efter sommarlov; bruna, snygga. Som om de levt under palmer och bara ätit själv fångat fisk, kokosnötter och ananas i månader, medan min kropp bara hade några fräcknar på näsan, ett bevis att solen också visat sig i vår gatan.

Huden är vårt största organ men också vårt visitkort, vår förpackning. Den engelska fotgrafen Brock Elbank hedrar skillnader mellan människor i en utställning om fräcknar. Efter en kallelse i sociala medier anmälde sig över 6500 personer från 38 olika länder och av alla ålder till projektet. De utvålda fotograferades i Elbanks studio. Totalt finns det nu drygt 150 porträtt, som visas på enorma bildskärmar i Regionmuseet Kristianstad.

Tom Fletschers musiken spelar på bakgrunden och tolkar perfekt såväl porträttens kraft som sårbarhet. Vissa är stollta över deras fräcknar, andra kämpa med dem sen barndomen. Några försökte tvätta bort fräckarna med Cif, flera mobbades. Utställningen berättar inte med ord om såna känslor, bilderna berättar nog själva, på ett intensivt sätt.

Elbank tycker om fräcknar och jämfor dem gärna med fingeravtryck, som är också helt unika för varje individ.

“When I see people who stand out from the crowd, I always see it as a positive thing, a very beautiful thing. These people might not see themselves in that way and that’s kind of what fascinates me. I always like something that’s different and diverse and unique and stands out.”

Porträttgaleriet, som berömmer fräcknar, även väcker frågan vad skönhet egentligen innebär. Utställningsproducent Evelyn Thomasson tycker att ungdomar kanske helst ser ut som alla andra medan man börjar uppskattar varje människas unika utseende och individuella skönhet när man kommer till åren.

“Fräcknar” kan synas i Kristianstad t.o.m. 14 oktober 2018. Därefter kommer utställningen resa runt jorden. Få ett intryck via den här länken. Eller kolla Brock Elbank på Instagram: mrelbank

Getagged , , , , , , ,

Hoe langer hoe hekker

(SVENSK ÖVERSÄTTNING FINNS NEDANFÖR FOTON)

Er zijn dagen die gewoon niet lukken. Dan helpt alleen de tuin, waar een mens met nuttig werk een hoop frustratie kwijt kan.

De winter moet weg en wel nú. Bladharken. Snoeischaar.  knip-knip-knip  Oude stengels boven de grond eraf. Beukenhaag. Waar is het verlengsnoer? Laat die elektrische heggenschaar maar loeien! Rigoureus aanpakken, halve meter korter, een kopje kleiner maken heet dat.  Tjakkah!  Handzaag erbij voor de dikste takken. Dit ga ik morgen voelen. Geeft niet. Hagelbui. Doorgaan. 30 meter beukenhaag. Waarom hebben wij  d e r t i g  meter beukenhaag?

Serieus, waarom die heg? Waarom dat hek bij de ingang van ons erf? Geen land telt zoveel hekjes en heggetjes als het onze. Als je Nederland vanuit de lucht bekijkt is het bijna aandoenlijk hoe we onze territoria markeren en afscheiden. We sloven ons uit met gietijzeren, klassieke constructies, met vlechtschermen van de GAMMA, gemetselde muurtjes en schanskorven. Sensor-gestuurde buitenverlichting beschermt onze eigendommen. Van wie is de aarde eigenlijk?

De hekjes van mijn voorkeur staan – natuurlijk – in Zweden. Verticaal en paarsgewijs geplaatste staken dragen als het ware schuin aflopende takken, die met bindsels van twijgen op hun plaats gehouden worden. Vaak honderden meters lang. ‘Hankgärdesgårdar’ heten ze. Heerlijk woord trouwens: ‘hankjerdes[[g]]order’

Het bouwen van dit soort afrastering is een ambacht. In de winter wordt het hout geoogst; naaldbomen, liefst zo oud mogelijk en groot geworden in barre kou. Want een langzame groei maakt het materiaal hard en duurzaam. Met 70 jaar oude sparren gaat een hek wel 30 jaar mee. Anders dan vroeger wordt het hout tegenwoordig gestapeld en gedroogd voordat ermee gebouwd wordt. Ook dat verlengt de levensduur. Variatie is er eigenlijk alleen in de afstand tussen de takken, de dichtheid van het vlechtwerk. Zo spreken ze in Småland van ‘ormatät’ (slang-dicht) en bouwen ze in Roslagen ‘träskotät’ (klomp-dicht)

Je hoeft je best niet te doen om hankgärdesgårder tegen te komen, je herkent ze vanzelf. Maar wil je ze zien zoals ze eeuwen geleden bedoeld zijn, ga dan naar Råshult; cultuurreservaat en de geboortegrond van Carl von Linée. Wandel rond bij de ouderlijke boerderij, zwerf langs oude rassen rogge, haver en vlas, zet je neus open in de kruidentuin en doe een fika in het tuincafé.

Terwijl ik het snoeiafval in de houtwal stapel jubelen de merels en mezen van opwinding. Nestmateriaal! Het is inmiddels ook voorjaar in mijn hoofd.

(meer foto’s vind je op Instagram – svenska smulor)

SAM_9843

Försök att översätta till Svenska

UPPIFRÅN

Det finns dagar som helt enkelt inte vill lyckas. I så fall hjälper bara trädgården, där man genom nyttigt arbete blir av med frustrationen.

Vintern ska bort, nu! Rävsar löv. Trädklippare.  klipp-klipp-klipp  Ner med de vissna stjälkar. Bokhäcken. Var finns förlängningskabel? Låt denna häcksax böla! Jobbar rigoröst; en halv meter kortare. Tjakkah! Handsågen för de tjockaste grenar. Jag kommer känner det här i kroppen imorgon. Ingen fara. Hagelskur. Fortsätt. Tretio meter bokhäcken. Varför har vi  t r e t i o  meter bokhäck?

Seriöst, varför denna häck? Varför staketet vid gårdens entrén? Det finns ju inget land som har så många häckar och staket som vårt. Om man tittar på Nederländerna uppifrån är det nästan rörande att fastställa hur vi markerar och avdelar våra revir. Vi fjäskar med klassiska järnkonstruktioner,  GAMMAs billiga trädgårdsskärmar, murar och gabioner byggda av armeringsnät med stenblock i. Sensorstyrd belysning beskyddar våra egendomar. Vem är det som äger jorden – egentligen?

Min favorit typ staket står – sjävklart – i Sverige. Lodräta och parvis placerade spiror bär lutade grenar som hålls på plats av kraftiga vidjor. Ofta mer än hundra meter.  ‘Hankgärdesgårdar’ heter de. Härligt ord förresten: ‘hankjerdes[[g]]order’.

Att bygga en sån gärdesgård är handverk. I vinterna skördats träden; granar, helst så gammal som möjligt och uppvuxit i ett hårt klimat. För av en långsam tillväxt blir virket hårdare och mer hållbart. Gjord av 70 år gamla grenar håller en gärdesgård i minst 30 år.  Numera staplas och torkas virket innan man börjar bygga. Även det bidrar till hållbarheten. Variation finns egentligen bara i avståndet mellan grenarna, konstruktionens tätheten. I Småland talas om ‘ormatät’ medan man bygger ‘träskotät’ i Roslagen.

Du behöver inte anstränga dig för att kunna se hanksgärdesgårder, de finns varsomhelst. Men om du skulle vilja se de såsom de någonsin ämnat, åk till Råshult; kulturreservat och Carl von Linnés födelseort. Ströva omkring i gårdsmiljön, vandra längs råg, havre och lin av gamla sorter, öppna näsan i örtagården och fika i trädgårdscaféet.

Medan jag bygger en vall av beskärningsavfall jublar koltrastarna och mesarna. Bomaterial! Under tiden är har våren börjat i mitt huvud.

(Extra bilder hittas på Instagram – svenska smulor)

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Smerig verhaal

(SVENSK ÖVERSÄTTNING FINNS NEDANFÖR FOTON)

Voor het eerst in mijn leven heb ik zelf “semlor” gebakken, waarbij  – voor de tweede keer in mijn leven –  mijn wijsvinger in de staafmixer terecht kwam.

Natuurlijk had ik me voorgenomen dat het me nooit meer zou gebeuren: de turboknop indrukken terwijl je met je vinger restjes gemalen kruimels weg peutert. Die eerste keer was ‘haast’ de oorzaak, nog voor mijn grut uit school zou komen wilde ik mijn baksel klaar hebben. Het mixermes was vlijmscherp en kliefde zich meedogenloos rondcirkelend in mijn vinger. Eenmaal los  – de pijn viel gek genoeg mee –  fietste ik zo snel ik kon naar de huisarts, met één hand aan het stuur en de ander in een theedoek gewikkeld. Nadat een röntgenfoto duidelijk maakte dat het kootje in tact was gebleven, was de schrik gauw over. Dat gold niet voor mijn arme kinderen, die hun moeder niet thuis troffen en zich angstig afvroegen waarom de keukenmuur er uitzag alsof er een moord was gepleegd. Smerig verhaal.

Maar vandaag liep het goed af en was een simpele pleister voldoende. Bij een kopje thee kon ik genieten van een heerlijke semla; een bolletje van wit brood, gevuld met amandelmassa, kardemom en slagroom en versierd met een kapje, dat bestrooid wordt met poedersuiker.

In de 17de eeuw werden semlor geserveerd als “hetvägg”; luxe witte broodjes, drijvend in een pan warme melk. Tegenwoordig eet je ze bij de koffie, zijn er diverse varianten te koop en verschillen de tradities rondom de semla van streek tot streek. In Skåne horen ze bij “bullemåndag” maar de meeste Zweden eten een semla op “fettisdag”. Die “vette dinsdag” is de dag voorafgaand aan aswoensdag. Ooit volgde daarop voor veel mensen de vastentijd; een periode van onthouding en bezinning. Maar tradities zijn dynamisch en zo werd het in de loop der tijd gewoonte om in de 7 weken voor Pasen élke dinsdag een semla te eten. Inmiddels is de consumptie niet meer beperkt tot dinsdagen en zijn de broodjes al vanaf Kerst verkrijgbaar. Meer dan 40 miljoen worden er jaarlijks verorberd, die van de thuisbakkers niet meegerekend.

Dat niet alleen het maken maar ook het eten van semlor niet zonder gevaar is blijkt uit het volgende tragedie. In de avond van fettisdag 1771 overleed koning Adolf Frederik nadat hij zich te buiten was gegaan aan semlabroodjes. Officieel luidde het overlijdensbericht als volgt: “Zijne Majesteits dood is veroorzaakt door indigestie na het eten van “hetvägg”, zuurkool, knolraap, kreeft, kaviaar, bokking en champagne.”

Over smerige verhalen gesproken.

Smerig verhaal foto

Försök att översätta till Svenska

EN SKITIG HISTORIA

För första gången i mitt liv har jag bakat semlor, varvid – för andra gången i mitt liv – mitt pekfinger råkade i stavvispen.

Självklart var avsikten att det aldrig, aldig skulle hända igen: trycka på turboknappen medan man pillar ur fastsittande smulor med fingret. Den där första gången var förklaringen att jag hade lite bråttom. Jag ville ha min bakelse färdig innan mina flickor kom hem från skolan. Vispkniven var vass och trängde sig brutalt runtcirklande in i fingret. Efter jag lossnat fingret  – värken var förvånande mild –  cyklade jag så snabbt jag kunde till husläkaren, den ena handen på styret och den andra vecklad i en diskhandduk. Efter att en röntgenbild visade att fingerbenet hade hållit sig, var förskräckelsen över. Det gällde inte mina stackars barn, som inte träffade sin mamma hemma och ångestfullt frågade sig varför köksväggen sog ut som om ett mord begåtts. En skitig historia.

Men idag behövdes ingen läkare, ett enkelt plåster räckte. Jag kunde njuta en god semla; en bulle av ljust vetebröd med söt fyllning av mandelmassa, kardemumma och grädde och prytts av ett lock, beströtts av florsocker.

I 17-talet serverades semlor som ”hetvägg”; luxiga, ljusa bullar som doppades i varm mjölk. Numera äts de som fikabröd, säljes olika typ och varierar semlans traditioner från landskap till landskap. I Skåne äts de på ”bullemåndag” men de flesta svenskar äter en semla på ”fettisdagen”. Den där ”fetta tisdagen” är dagen innan askonsdagen. Förr började därefter fastetiden; en period av avhållsamhet och tid för eftertanke. Men traditioner är dynamiska och så blev det vanan att äta en semla varje tisdag under fastans sju veckor. Under tiden begränsas semlas förtäringen inte bara till tisdagar och säljes de i bagerier från december till påsk. Svenskarna konsumerar mer än 40 miljoner semlor om året och till detta tillkommer nog alla hembakade bullar.

Att inte bara att laga men även äta semlor kan vara farligt, så visar den här tragedien: på fettisdagen året 1771, avled Kung Adolf Fredrik efter han har ätit semlor. Officiella bulletinen om kungens död meddelar följande: “Hans Majestäts dödsfall har skett av indigestion av hetvägg, surkål, rofvor, hummer, kaviar, böckling och champagnevin.”

Men oj, det är ju vad man kallas för en skitig historia.

Getagged , , , , , , , , , , ,

Peper

(SVENSK ÖVERSÄTTNING FINNS NEDANFÖR FOTON)

Göran Borg is een eenzame stakker. Traag, voorovergebogen en met een zwaar Skåns accent sluipt de man door het leven, de dagen tellend sinds zijn vrouw hem voor een vlotter mansexemplaar heeft ingeruild. Alleen de plaatselijke voetbalclub doet de 50-plusser nog een beetje opveren. Na een oneervol ontslag is de ellende compleet. Met zijn ziel en een schamel doosje persoonlijke bezittingen onder de arm verlaat hij zijn harteloze werkgever.

Regisseur Hannes Holm (“een man die Ove heet”) zet in de boekverfilming van “The Most Beautiful Hands of Delhi” – nu te zien op Netflix – opnieuw een oudere, emotioneel incompetente man in de hoofdrol. In de eerste minuten roept Göran Borg medeleven maar ook ergernis op. Je zou hem scherpe woorden in de mond willen leggen, zijn vuisten willen doen heffen en eigenhandig de bekende peper in de r**t willen steken, gewoon omdat je hem beter gunt.

Maar dan meldt Göran zich impulsief aan voor een groepsreis naar India. Al binnen 2 dagen na aankomst stelt hij teleurgesteld vast: “Niks ‘vluchtoord voor de ziel’! Hoezo ‘land vol wijsheid en kalmte’? India stinkt, is arm, chaotisch en lawaaierig!” Het wordt er niet beter op als de ‘Delhi Belly’ hem, na het drinken van kraanwater, heen en weer dwingt tussen wc-pot en kotsemmer. Precies op dat dieptepunt duikt naast zijn bed een wonder op in de persoon van Yoendra Sing Takoer, kortweg: Yogi. Deze onverzettelijke rasopportunist neemt ‘Mr. Gora’ onder zijn hoede als ware het zijn broer.

Het verschil tussen beide mannen had niet groter kunnen zijn. Waar de introverte Zweed zich laat leiden door nobele begrippen als gelijkwaardigheid en bescheidenheid en zijn eigen gevoelens niet herkent, laat de Indiër zich voeren door zijn ‘innerlijke goden’. Yogi schroomt niet om valse titels op visitekaartjes te gebruiken, dringt zich op in societykringen, gaat zich te buiten aan zoetigheden uit moeders koelkast en maakt geen probleem van overspel. Komische verwikkelingen zijn het gevolg maar het verhaal gaat verder dan dat. Een verliefdheid maakt ook bij ‘Mr. Gora’ opportunisme en onvermoede vasthoudendheid los.

Göran Borg verrast dochter en ex als hij besluit in India te blijven. Hij bluft zich als buitenlandcorrespondent bij een Zweedse krant naar binnen, duikt louche fabrieken in om het bestaan van kinderarbeid te bewijzen en neemt mierzoet wraak op zijn oude werkgever.

Die peper kunnen we bewaren voor in de curry.

 peper (2)

Försök att översätta till Svenska

PEPPAR

Göran Borg är en ensam stackare. Trögt, framåtlutat och i tung skånsk dialekt smyger mannen genom livet medan han räknar alla dagar sen sin fru bytte honom till en mer ambitiös mansperson. Endast det lokala fottbollsslaget uppmontrar 50-plussaren. När han får sparken är eländet komplett. Med en liten låda personliga grejer under armarna lämnar han betryckt sin hårdhjärtade arbetsgivare.

I filmatiseringen av boken ’Delhi vackraste händer’  – aktuellt på Netflix-  väljer regissören Hannes Holm (”en man som heter Ove”) återigen en emotionellt omogen gubbe i huvudrollen. Under de första minuter väcker Göran Borg både ömkan och förargelse. Man skulle vilja lägga honom skarpa ord i munnen, göra honom lyfta knytnävarna, och ’späcka honom med röd peppar’, bara för att man förunnar honom bättre.

Men då anmäler Göran Borg sig, impulsivt, till en gruppresa till Indien. Knappast 2 dagar på plats fastställer han besviken: ”Vadan ’hide-away for your soul’? Vad då ’country filled with wisdom and calmness’? Indien är varmt, stressigt, stinkande, fattigt, rörigt och högljutt!” Situationen förbättras inte precis när han dricker kranvatten och ’the Delhi Belly’ tvingar honom fram och tillbaka mellan toa och kräkhink. Just i detta bottenläge dyker Yoendra Sing Takoer  – Yogi kallad – upp vid hans säng. Den här glada opportunist tar hand om ’Mr. Gora’, nykter och andaktsfullt som en bror.

Skillnaden mellan männen kunde inte varit större. Den introverta svensken ledas av nobla begrepp som jämställdhet och ödmjukhet och känner inte igen sina egna sinnesrörelser medan Indiern förs av sina ’inre gudar’. Han skamlöst använder falska titlar på visitkort, tränger sig in i rika kretser, tjuväter sötsaker från mamas kylskap och har inga problem med snedsprång. Starka olikheterna ledar till roliga förvecklingar men historien bjuder mer än bara det. Även ‘Mr. Gora’ visar ha en opportunistisk sida. När han förälskar sig tar han steg han hade aldrig vagade drömma om.

Göran Borg överraskar sin dotter och ex-fru med meddelandet att han kommer stanna i Indien. Han ge sig ut för utlandskorrespondent och därmed får ett jobb hos en svensk tidning, utforskar utnyttjande av industriarbetande barn och ta sockersöt hämnd på sin förre detta chef.

Den där pepparn kan vi bevara och använda till en god curry.

Getagged , , , , , , , , , , , ,

Muizenrestaurant

(SVENSK ÖVERSÄTTNING FINNS NEDANFÖR FOTON)

Ze zijn terug, de muizen van Malmö! Nu met “Frankie och Benjys bokhandel” en “Teatro Reggiano” aan de Amiralsgatan.

Begin december 2016 openden de muizen al het piepkleine Italiaanse restaurant Topolino en het notenwinkeltje ‘Noix de vie’ aan de Bergsgatan. Voorbijgangers gingen massaal op de knieën om zich te vergapen aan de bizar detaillistisch uitgewerkte horeca van niet meer dan 70 x 30 cm. Kazen uit alle windstreken, aan slingers geregen zonnebloempitten, knapperige hazelnoten en geurige amandelen in de etalage en een met klimrozen beschut buitenzitje om dat lekkers op te peuzelen. Op de deur aanwijzingen over al dan niet geaccepteerde creditcards en aan de buitenmuur affiches van actuele tentoonstellingen en concerten, een fiets tegen de gevel en sfeervolle verlichting in de avonduren. Geen detail was toeval, geen naam zonder verwijzing.  Kijk echt HIER even om een beeld te krijgen.

Achter de muizenvoorzieningen zit een kunstenaarscollectief dat zich Anonymouse noemt. Ze spelen met het genoeglijke idee dat er een parallelle wereld zou kunnen bestaan waar muizen leven, net als wij, gemaakt van de spullen die wij weg gooien. Een groter doel dan een beetje blijheid verspreiden hebben ze niet en wie goed kijkt ziet inderdaad ‘left-overs’ zoals flessedoppen, lollystokjes, klosjes en bouten.

Hoewel hongerige uilen en katten in principe de grootste vijanden van muizen zijn bleek vorig jaar ook de mens een gevaar. Na 3 weken sneuvelden ‘Topolino’ en ‘Noix de vie’ door vandalisme. Meer nog dan de muizen zelf waren de Malmöers verontwaardigd. Bij de jaarlijkse uitreiking van de stadsarchitectuurprijzen kregen de minibouwsels een eervolle vermelding.

Muizen zijn onvermoeibaar en nieuwsgierig. Dat bleek toen in de zomer, achter een willekeurig elektriciteitshuisje het pretparkje “Tjofsans” aangelegd werd, compleet met waarzegster, spookhuis en reuzenrad. En tot ieders verrukking doken de muizen in september opnieuw op, in textielstad Borås, met ‘Pärlans tyger’ (‘pareltjes van stof’) en antiquariaat ‘Sorkhs skattkammare’. Dat de muizen voor duurzaam kiezen bleek toen ‘Dunkan’ geopend werd. Bij het uit een oude jerrycan gemaakte pompstation tanken de muizen milieuvriendelijke koolzaad- en olijfolie.

Soms vormen muizen een plaag, ze vreten gaten in je dure isolatie en niet zelden veroorzaken ze gillende paniek en angstdromen. Maar wie van de straatkunst van Anonymouse toch niet stiekem een heel klein beetje vrolijk wordt heeft – vrees ik – het dromen verleerd.

Lieve lezer, koester het kleine en heb een mooi nieuw jaar!

insta anonymouse

Försök att översätta till Svenska

MÖSSRESTAURANG

De är tillbaka, Malmös mössen! Nu med “Frankie och Benjys bokhandel” och “Teatro Reggiano” på Amiralsgatan.

I början av december 2016 öpnade mössen redan mycket liten italieniska restaurangen ’Topolino’ och nötbutiken ’Noix de vie’ på Bergsgatan. Massor fotgängare föll på knä för att titta på bisarrt detaljerat tillverkade matserveringen, som mätte inte mer än 70 x 30 cm.

Bakom skyltfönstret sågs ostar från alla väderstreck, en slinga solroskärnor, knapriga hasselnötter och välluktande mandlar. På en uteservering med rosor kunde man nujta av all den goda maten.   Klistermärken av accepterade kreditkort satt på dörren och på utevägg hängde affischer av utställningar och konserter. En cykel stod lutad mot gaveln och på kvällen var allt stämningsfull belyst. Ingen enda detalj var en slump, inget namn utan skojigt hänvisning. Gärna titta HÄR att få ett intryck.

Bakom mössfaciliteter finns ett konstnärskollektiv som kaller sig för Anonymouse. De leker med charmiga idén att det skulle finnas en värld parallell till vår, där möss lever precis som vi, fast använder de saker vi har tappat. Det finns ingen djupare grund än ville sprida lite glädje och de som tittar väl upptäckar verkligen ’left-overs’ såsom kapsyler, glasspinnar, garnspolar och bultar.

Fast att hungriga ugglor och katter är faktiskt mössens storsta fiender, visade sig ifjol framförallt människor vara ett hot. Efter tre veckor vandaliserades ‘Topolino’ och ‘Noix de vie’. Mer än mössen själv var Malmöboerna upprörda. Juryn av Malmös Stadsbyggnadspris 2017 delade ut ett hedersomnämnande till Anonymouse.

Möss är nyfikna och står på sig. Det blev uppenbart i somras då, bakom en tillfällig elskåp på Solters plan, tivolin ’Tjofsans’ anlagts, komplett med spåkvinna, skräcktunnel och pariserhjul. Till allas glädje dök mössen i september upp i textilstaden Borås, med tygbutiken‘Pärlans tyger’ och antikvariatet ‘Sorkhs skattkammare’. Att möss väljer hållbart blev tydligt när ’Dunkan’ öppnades. Här tankar de miljövänliga raps- och olivolja.

Ibland är möss en plåga; de gnager hål i kablar och isoleringsmaterial och inte sällan orsaker de skrik, panik och märdrömmar. Men de som inte smygkänner en smula glädje för Anonymouses gatukonst har – så fruktar jag – avvant att drömma.

Kära läsare, upskatta småsaker och ha ett fint nytt år!

Getagged , , , , , , , , , , , , , ,